Hostia prvého ročníka

Sascha Cionn Hauser (Rakúsko)

Andrej Lisal (Rakúsko)

Arte Crew (Poľsko)