Propozície nájdete v podsekcii Propozície.

Zoznam ocenených nájdete v podsekcii Ocenenia.


Oceňovanie parkouristov

Parkour Spirit

Už po siedmykrát pripravujeme v Banskej Bystrici medzinárodné stretnutie parkouristov Parkour Meeting Banská Bystrica 2017 (27. – 30. júla 2017). Pri tejto príležitosti sme sa rozhodli zaviesť NOVINKU – oceňovanie parkouristov cenami Parkour Spirit (autorom loga Marek Zahradník).

Dôvod, prečo chceme začať s niečím podobným, je hlavne v stále rastúcom počte parkouristov, ktorí začínajú s tréningami. Na jednej strane majú k dispozícii množstvo spôsobov, ako sa dozvedieť viac o parkoure, no na strane druhej majú často obmedzené (finančné) možnosti alebo skreslené predstavy o tom, čo takýto tréning obnáša.

Stále je však na Slovensku množstvo ľudí, ktorí nováčikom alebo skúsenejším parkouristom nezištne venujú svoj čas a záleží im na ich smerovaní a parkourových hodnotách. Nechceme nijako znevažovať platené tréningy, ale zároveň si myslíme, že je potrebné, udržať alternatívu a podporiť práve tých, ktorí dokážu viesť parkouristov aj bez nároku na honorár, ako keď bol parkour u nás v začiatkoch. Ide teda o akúsi formu ocenenia parkourového dobrovoľníctva, ktorá by zvýšila povedomie o týchto ľuďoch, čo by mohlo pozitívne motivovať aj ďalších parkouristov.


Inšpiráciou nám bolo práve oceňovanie dobrovoľníkov a dobrovoľníčok Srdce na dlani, ktoré už desať rokov organizuje Centrum Dobrovoľníctva. V prípade ocenení Parkour Spirit by teda nešlo o oceňovanie „skillu“ či schopností parkouristu/ov, ako na rôznych súťažiach, ale toho, ako daný parkourista/i:

 • nezištne pomáha/jú iným parkouristom
 • pristupuje/ú k disciplíne
 • zachováva/jú parkourové hodnoty
 • šíri/a dobré meno parkouru

Nominovať parkouristu/ov môže každý jeden z vás elektronicky do soboty 1. júla 2017 (00:00), prostredníctvom vyplnenia nominačného hárku, v kategóriách:

 • jednotlivec do 18 rokov
 • jednotlivec 18+ rokov
 • kolektív/skupina (bez vekového obmedzenia)

Pri každej nominácii treba uviesť meno a kontakt človeka, ktorý nominuje, ako aj:

 • meno a vek nominovaného/ej, mesto, v ktorom nominovaný/á/í pôsobí/ia
 • priložiť fotku nominovaného/ej/ých
 • slovami opísať, v ľubovoľnom rozsahu, prečo si práve nominovaný/á/í zaslúži/a toto ocenenie (čo najlepšie obsiahnuť spomenuté kritériá)
 • pri kolektíve uviesť aj názov a menovite členov, o koho sa jedná

Rozhodujúcim faktorom pri výbere bude práve miera splnenia štyroch hore spomenutých kritérií, pričom splnené musia byť všetky. Každý môže nominovať maximálne jednu osobu, resp. kolektív/skupinu v každej kategórii.

Žiadosti budú posúdené a na základe splnenia spomenutých kritérií bude urobený výber nominácií. O ocenených nakoniec rozhodne porota, predbežne určená v zložení:

 • zástupca Mesta Banská Bystrica
 • zástupca Nadácie pre deti Slovenska
 • zástupca Centra Dobrovoľníctva
 • zástupca Komunitnej nadácie Zdravé mesto
 • parkourový hosť Meetingu (v prípade jeho záujmu)
 • traja vybraní zástupcovia z radov účastníkov podujatia Parkour Meeting Banská Bystrica (za Západné, Stredné a Východné Slovensko)

Zároveň prebehne aj hlasovanie parkouristov priamo na podujatí. Tu budú verejne k nahliadnutiu profily nominovaných, na základe ktorých im budú môcť priradiť svoj hlas.

Aby sme predišli akýmkoľvek pochybnostiam o manipulácii, organizátori podujatia Parkour Meeting Banská Bystrica a ani členovia poroty nebudú môcť byť ocenení a ich prípadné nominácie zostanú neposudzované porotou a nebudú za ne môcť ani hlasovať parkouristi.

Prvé udeľovanie ocenení Parkour Spirit 2017 sa uskutoční počas siedmeho ročníka Meetingu, v piatok 28. júla 2017 priamo na podujatí.

Veríme, že si takúto príležitosť na poďakovanie parkouristom so srdcom na pravom mieste nenecháte ujsť a prijmete aj pozvanie na prvý ročník slávnostného udeľovania cien. Snáď sa stane milou tradíciou a zvýši kredit ľudí, ktorí si to zaslúžia.Vytvorené cez Mozello.

 .