Propozície na druhý ročník oceňovania Parkour Spirit 2018 nájdete v podsekcii Propozície.

Zoznam ocenených v pilotnom ročníku Parkour Spirit 2017 nájdete v podsekcii Ocenenia.

Vytvorené cez Mozello.

 .