Hostia piateho ročníka

Filippo Coen (zakladateľ  Sango Parkour, Taliansko)

Emanuele Snider (Sango Parkour, Taliansko)


 .